Filco logo

PNEUMATIC OBLONG PUNCHING TOOL

Model number: 053182
SKU: 100584

Pneumatic oblong 6x20mm punching tool